Bemiddeling/taxatie o.g. - expertise schade
Taxatie- en Adviesbureau Noord Nederland BV St. Annaparochie.  -  Tel  : 06-53976561  -  dirkdankert@hetnet.nl  -  KVK  41004950
-   Dienst Regelingen (ministerie van Landbouw)
-   Jachtfonds
-   Gasunie
-   NAM
-   Oranjewoud BV
-   Verzekeringsmaatschappijen en particuliere grondgebruikers.
Opdrachten uitgevoerd voor:
Wij kunnen u van dienst zijn met taxatie of
advies over onder andere de volgende zaken:
Agrarisch Gebied
- Onroerend goed genoemd bij Onroerend gebied
  en aanverwante zaken

- Faunaschade (evtl. Contra-expertise)

- Kabel/leiding werken

- Waterschade

- Bodem en gewassen

- Gewasbeschermingsmiddelenschade

- Opbrengstbepaling

- Bemestingsadviezen

- Gewascontrole

- Controle agrarische producten

- Ruilverkavelingen

- Cultuurtechnische werken